Sportovní hala Hořice

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice