Sportovní hala Hořice

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Letní oddílové soustředění

V týdnu od 1.8.2016 do 7.8.2016 je hala s venkovním areálem vyhrazena pro účastníky

sportovního soustředění IBK Hradec Králové a letního příměstského jazykového kurzu.