Sportovní hala Hořice

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

ZUMBA v letošní sezóně UKONČENA !

Dům dětí a mládeže oznamuje, že z důvodu nemoci instruktorky je v letošní sezóně ukončena zumba.

Držitelům pernamentek se peníze za nevyčerpané hodiny vrací v DDM Žižkova 611, 508 01 Hořice.

Bližší informace: 603 155 866, 493 623 447

Pořadatelé všem děkují za pochopení