Sportovní hala Hořice

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Zahájen nový cyklus powerjógy

Od 21.2.2016 začínají další lekce powerjógy pro předem přihlášené v hale.

Powerjóga je založena na tradiční józe s tím rozdílem, že je dynamická a má choreografii, která z ní nakonec vytvoří plynulý sled cvičebních pozic. Kurz vede certifikovaná instruktorka Powerjogy a Master instruktorka Powerjogy Petra Ryplová. I když je kurz v současnosti plně obsazen, bližší informace o př. pokračování získáte právě u paní Petry Ryplové: telefon 777197406